הרשמה לשירותי אתר:

 * על מנת להרשם למערכת הובלות פנויות יש למלא את כל הפרטים
 * לפרטים מלאים אודות מערכת הובלות פנויות לחץ כאן

מה מגדיר אותך?

תקנון Bemovil:

 תקנון Bemovil

1.Bemovil מפעילה את אתר פורטל ההובלות והלוגיסטיקה, הינך מאשר ומצהיר בזאת, כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל בתנאי לשימוש באתר Bemovil ובשירותים הניתנים באמצעות האתר.

2. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני לרבות פרסום, תוכן, סימנים מסחריים, טקסטים ומאמרים, תוכנות , עיצוב, יישום וקבצים. הינם שייכים בלעדית לחברת Bemovil מפעילת האתר.
אין להעתיק, לשכפל, או למסור לצד ג' את המידע ו/או חלק ממנו אלא בהיתר מראש ובכתב מאתר Bemovil.
אין לעשות שימוש מסחרי או לא מסחרי בלא קבלת הסכמה מפורשת מBemovil.

3. על כל מידע הנמסר באמצעות אתר זה יכולו הגנת פרטיות לשמירת סודיות. השירות המוצע למשתמשים הוא as is ואתר Bemovil לא יישא באחריות לטעויות או שגיאות או שינויים שייעשו בחומר המוצג באתר. 
אתר Bemovil לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או בחומר המתפרסם בו.
Bemovil אינו אחראי בכל דרך שהיא לתכנים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים המקושרים בקישוריות דרך כתבות שמתפרסמות באתר Bemovil. 

4. אין להוסיף לאינדקס אתרים בעלי תוכן לא ראוי או פעילות לא חוקית.

5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות את התקנון מעת לעת.

6. המשתמשים באתר מצהירים כי ידוע להם שכל חומר שיפורסם באתר הינו באחריותם הבלעדית.

7. המידע המתפרסם באתר מוגש כשירות למשתמשים בלבד, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך על הצהרות , הבעות עמדה או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה על פי שיקול דעתו ואחריותו.

8. לאתר Bemovil זכות בלעדית לשינוי עריכה, הוספה והסרה של תכנים. לגולשים או לכל צד אחר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעקבות השינוי שבוצע.

9. Bemovil רשאית מעת לעת ועל פי שיקוליה לעניין את המשתמשים בשירותים שונים וזאת באמצעות כתובת הדואר שנמסרה על ידי המשתמש.

10. על שימוש באתר Bemovil ובשירותיו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר Bemovil הוא בבתי המשפט המוסמכים בחיפה.
 


חייג עכשיו:04-8622920