שילוח בינלאומי: מה צריך לדעת?

לפניכם הסבר מושגים בסיסיים:

מסחר בינלאומי

מסחר בינלאומי הינו קשר עסקי בין גורמים בארצות שונות.

משלח בינלאומי

מוביל חוזי המתחייב למסור טובין ביעד שנבחר כפי המצוין בשטר המטען שהונפק על ידו בעבור קבלת תשלום כספי.

עמיל מכס

מייצגים יבואנים ויצואנים ומשחררים עבורם מטעני יבוא.

שטר מטען

שטר מטען הינו מסמך המייצג הסכם בעל טובין לבין המוביל האווירי בגין העברת הטובין לאחסנת מוצרים וחומרי גלם. מספר שטר המטען מזהה את המטען המחזור החיים שלו והינו מקובל על הגורמים הקשורים בתהליך שיגור וקליטת המטען.

רשומון יבוא

מסמך מכס, בו כלולים פרטים על תשלומים למכס בגין יבוא המטען.חותמת היתר לשחרור של המכס על טופס זה והבאים אחריו בהקשריהם מהווים, מבחינת ממן, אסמכתא לשחרור. מרבית התרות המכס מגיעות היום לממן בתקשורת ישירה.

קונסולידציה

משלוח-מאוגד, המורכב ממטענים של יצואנים שונים. הקונסולידציה רשומה על שטר מטען אחד של חברת התעופה כאשר המטענים הבודדים מזוהים.

פקודת מסירה

טופס מרכזי במערכת היבוא, המונפק ע"י ממן מיד עם קליטת המטען ומועבר לחברת התעופה לאחר שהטופס עבר שרשרת אישורים לשחרור המטען (חברת תעופה, עמיל מכס,מכס) יימסר המטען ללקוח.

התרה

אישור(כיום,ממוכן אלקטרוני) הניתן ע"י מי שהוסמך לכך מטעם המכס, המלמד על שחרור הטובין מפיקוח במכס והמאפשר נטילתם והעברתם לחצר בעל הטובין ( לאחר קבלת שחרור גם ממערכת המטען)

חייג עכשיו:04-8622920