הובלת חומ"ס

 
הובלת חומרים מסוכנים
הובלת חומרים מסוכנים במדינת ישראל מוסדרת עפ"י 'תקנות שרותי הובלה התשס"א- 2001'.
אשר פורסמו בקובץ התקנות 6088 מיום ה-19 בפברואר 2001.
(תקנות אלה מחליפות את התקנות שהיו נהוגות עד אז).
תקנות הובלת חומ"ס מתבססות על תקנות ואמנות בין לאומיות עליהן חתומה מדינת ישראל.

סווג חומרים מסוכנים:

ועדת מומחים של האו"ם חילקה את החומרים המסוכנים לתשע קבוצות עיקריות.
בחלק מהקבוצות יש חלוקת משנה לתת קבוצות עפ"י המצב הטכני, אופי החומ"ס ומידת הסיכון.
קבוצה 1: חומרי נפץ.
1.1הובלת מטענים וחומרים בעלי סיכון התפוצצות מסיבית.
התפוצצות מסיבית- התפוצצות המשפיעה על כל המטען באופן מיידי.
1.2 חומרים אשר באופיים הם בעלי סיכון להתפוצצות אך לא סיכון להתפוצצות מסיבית.
1.3הובלת מטענים וחומרים בעלי סיכון של הדף אוויר קטן, אך לא סיכון התפוצצות מסיבית.חומרי נפץ אשר אין בהם סיכון משמעותי.
חומרים בהם רק סיכון קטן במקרה של הצתה בזמן ההובלה. סיכון קטן- סיכון אריזה מסוימת.
1.5 חומרים בעלי רגישות נמוכה מאד אך סיכון התפוצצות מסיבית.
1.6 חומרים בעלי רגישות נמוכה ביותר ואין בהם סכנת התפוצצות מסיבית.
קבוצה 2: גזים.
גזים דחוסים או נזילים תחת לחץ או קירור.
2.1 גז מתלקח לא רעיל.
2.2 גז דחוס בילתי מתלקח.
2.3 גז רעיל.
קבוצה 3: חומר מתלקח נוזל.
נוזל אשר בשעת התחממות פולט אדים שידלקו בטמפרטורה של C60.50 ומטה (מבחן כלי סגור) או C 650 (מבחן כלי פתוח).
קבוצה 4: חומר מתלקח מוצק.
4.1 מוצקים הנתונים להתלקחות מהירה בתנאי ההובלה בכבישים.
4.2 מוצקים הנתונים להתלקחות עצמית.
מטענים הגורמים להתלקחות עצמית ספונטנית בתנאי ההובלה בכביש או התחממות במגע עם אוויר וכתוצאה מכך להתלקחות.
4.3 חומרים אשר במגע עם מים פולטים גזים מתלקחים.
קבוצה 5: חומרים מחמצנים.
5.1 חומרים מחמצנים שאינם פראוקסידים אורגניים.
5.2 פראוקסידים אורגניים.
קבוצה 6: חומרים רעילים ומדבקים.
6.1 חומרים הידועים כרעל לבני אדם, וכתוצאה מכך משפיעים על בריאותם באופן מסוכן בזמן
הובלתם, או אשר בהעדר נתונים מתאימים על דרגת רעילותם, נחשבים רעילים לבני אדם.
6.2 חומרים מדבקים- חומרים הכוללים מיקרו אורגניזמים שונים כולל בקטריות וירוסים וכו' שידועים או חשודים כעלולים לגרום מחלות אדם או חיה.
קבוצה 7: חומרים רדיואקטיביים.
חומרים בעלי פעילות ספציפית גדולה ליחידת מסה (מעל 0.002µCi/gr ) 70KBq/ Kg.
ההנחיות להובלת חומר רדיואקטיבי הוכנו ע"י הנציגות הבין לאומית לאנרגיה אטומית וועדת המומחים של האו"ם.
קבוצה 8: חומרים מאכלים או קורוזביים.
חומרים אשר בפעולה כימית גורמים נזק רב במגע עם רקמה חיה או, במקרה של נזילה, לנזק לציוד או משלוחים אחרים.
קבוצה 9: חומרים מסוכנים אחרים.
חומרים אשר אין להם תכונות אופי כפי שהוגדרו לעיל, אך עלולים להוות סכנה לבריאותם וביטחונם של בני אדם בתנאי הובלה בכביש.

סימון רכב המוביל חומ"ס.  * לא מתייחס הובלת מטענים הובלת מכולות הובלות מנוף הובלה בקירור והפצה וחלוקה אלא אם כן המטען הוא חומר מסוכן

רכב המוביל חומ"ס יש לשלט בשלושה שלטים בולטים בצבע כתום. שניים משני צידי הרכב ואחד על הדופן האחורית של הרכב.

סימן אזהרה לציבור
קוד פעולת חירום

מספר או"ם של החומר

שם היצרן או הסוכן בארץ

טלפון חירום לייעוץ ומידע 24 שעות ביממה

סימן אזהרה לציבור: (גודל שדה 310X300 מ"מ) אחד מהסימנים המופיעים בדפים 570 ו- 573 על רקע לבן.
קוד פעולת חירום: (גודל שדה 490X150 מ"מ) אותיות שחורות בגובה 100 מ"מ על רקע כתום.
הקוד מהווה מידע ביגוד ואמצעי כיבוי וזהירות.

הסבר לספרות בקוד החירום.

1
סילון מים
2
ערפל או רסס מים דק
3
קצף
4
אבקה יבשה (אסור להשתמש במים)

הסבר לאותיות הלועזיות בקוד החירום.
-אות
-סכנת פיצוץ
-אמצעי הגנה
-טיפול
P
יש
ביגוד מגן מלא
מנ"ס וכפפות
למהול ולשטוף את החומר בכמויות מים גדולות.

R
אין

S
יש
מנ"ס וכפפות

(S)
יש
מנ"ס וכפפות רק בשריפה

T
אין
מנ"ס וכפפות

(T)
אין
מנ"ס וכפפות רק בשריפה

W
יש
ביגוד מגן מלא
מנ"ס וכפפות
מנע כניסת חומר לביוב או למקור מים.
אסוף באריזות יחד עם העפר והכן לקבורה.

X
אין

Y                                                                                                                       
יש
מנ"ס וכפפות

(Y)
יש
מנ"ס וכפפות רק בשריפה

Z
יש
מנ"ס וכפפות

(Z)
אין
מנ"ס וכפפות רק בשריפה

E
יש לשקול פינוי אוכלוסיה

                                                  
 

חייג עכשיו:04-8622920