דרכים להגדלת שטח האחסון במחסנים ישנים בעשרות אחוזים

מאת: עוזי פלג*

בישראל אלפי מחסנים ומרכזים לוגיסטיים שתוכננו ונבנו לפני מספר שנים לא מועט. מחסנים אלו משרתים גופים עסקיים בתחומי התעשייה, השירותים, המסחר והלוגיסטיקה, במחסנים מאוחסנים מאות אלפי משטחים , בחלק לא קטן של המחסנים, חלו במשך השנים שינויים אשר שינו למעשה את בסיס הנתונים אשר על פיהם תוכננו ונבנו המחסנים

בחלק מהמחסנים גורמי השינוי הם שינויים בממדי יחידת המטען (רוחב,עומק,גובה, משקל), במקרים אחרים חל שינוי בתמהיל יחידות האחסון, במקרים אחרים חלו שינויים בצורת העבודה של המחסן, ובמקרים אחרים חלו שינויים פיזיים בשטח המחסן, בחלק מהמחסנים יש שילוב בין כל מה שצוין, כל הנתונים שצוינו מהווים נתוני בסיס לאפיון ולתכנון אופטימאלי של מחסן, במידה והם משתנים, משתנה גם אופטימיזציית התכנון המקורית של המחסן והמשמעות ניצול לא יעיל של שטחי האחסנה.

במקביל השתפרו הפתרונות בתחומי השינוע והרמת המטענים לגובה, עובדה המאפשרת שימוש במעברים צרים יותר וטיפוס לגובה רב יותר.

ישנה סבירות גבוהה שבדיקת רמת המתאם בין צורכי האחסון הנוכחיים, שיטת האחסון, סוג ציוד הניטול הקיים ומידות מערך האחסנה (מעברים,גובה), יגלו פוטנציאל גידול משמעותי של תוספת משטחי אחסנה שיכולה להגיע לעשרות אחוזים, וזאת על ידי התאמת מערכת האחסון

תאימות מערכת האחסון.

במונח תאימות מערכת האחסון, הכוונה היא להביא לידי מיצוי מרבי של קיבולת המערכת (מדפים אמצעי ניטול מערך אחסנה) תוך בצוע שינויים נדרשים בהשקעה מינימאלית.

כיצד זה מתבצע

כל מערכת מדפים חדשה נבנית בהתאם למאפיינים הבאים:

האסטרטגיה העסקית (המכתיבה מיקום, צורת אחסנה, מימון)
מאפייני ומגבלות המבנה שבו ממוקמים המדפים.(שטח,גובה,עמודים,פתחים)
מאפייני יחידות המטען והשינוע.(רוחב, עומק, גובה, משקל)
מאפייני ומגבלות אמצעי השינוע והניטול הקיימים בשוק.(כושר נשיאה, גובה מרבי, מעברים נדרשים).
מאפיינים תפעוליים הנגזרים אף הם מהמאפיינים המצוינים אך אינם משפיעים על סוג הציוד הנבחר. (שליטה ובקרה, משאבי אנוש, בטיחות, זיהוי ועוד.)

השפעת יחידת המטען ומגבלות המבנה וציוד הניטול, על מדפי האחסון בשורות (ובכלל)

ממדי יחידת המטען משפיעים על: סוגי הקורות ומידותיהם, כמו גם על עומק שורת האחסון והעומס על המסגרות, כמו כן גם על האורך הכולל של שורת אחסון, גובה מפלסי האחסון נגזר אף הוא מגובה יח' המטען, וכפועל יוצא מכך מספר המפלסים וגובה כולל של המערכת.

שטח המבנה מגביל את כמות שורות האחסנה ואורכם, גובה המבנה מגביל את כמות מפלסי האחסנה לגובה, וכפועל יוצא את העומס המצטבר על המסגרת וגובה המערכת.

מידות כלי הניטול והסוג (מלגזה) משפיעים על רוחב המעברים, (ככל שרוחב המעבר הדרוש למלגזה גדול יותר, יקטן השטח שישמש לאחסון) וכפועל יוצא מכך אורך שורות האחסון ומספר שורות האחסון, גובה ההרמה של המלגזה, מכתיב את הגובה המרבי של מפלס האחסנה העליון.

סה"כ יש לנו שילוב בין צרכים ומגבלות, הנגזרת של תוצאת השילוב היא הכמות המרבית של יחידות מטען שניתן לאחסן על גבי מדפים במחסן.

כאשר בונים מחסן חדש, ציוד האחסנה מותאם לדרישות ולאילוצים שצוינו, ברוב המקרים יש בציוד האחסנה המותקן "רזרבות" של קיבולת העמסה, מכיוון שתמיד יכולת נשיאת העומס של הקורות ועמודי המסגרות גבוהה יותר מהמחושב הנדרש, לעיתים הרזרבה היא גבוהה במיוחד ואיננה אחידה אצל כל הספקים (וזאת בשל ההבדלים במידות הקורות והמסגרות, טכנולוגיית הייצור, סוג החומר, עובי פח, חיזוקים וכדומה)

במידה ובמהלך השנים, משתנים הממדים של יחידות המטען כתוצאה משינוי במידות המוצרים, או כתוצאה משינוי בתמהיל המוצרים, משתנה גם ההתאמה המיטבית בין הנדרש לאחסן וציוד האחסנה, כתוצאה מכך עשוי להיווצר ניצול לא יעיל של המחסן, הן ביחס לנפחי האחסון והן ביחס לפוטנציאל נשיאת העומס של הקורות והעמודים.

המלגזות מהדור החדש מאפשרות לאחסן לגובה רב יותר, בעלות יכולת לדחוף את "המזלג" עמוק יותר ומתפקדות במעברים צרים יותר.

המסקנה

במחסנים ישנים אשר עברו במשך הזמן, לפחות חלק מהשינויים שצוינו, יש פוטנציאל לא מבוטל לניצולת אחסון משטחים יעילה יותר.

לכן מומלץ לבצע בדיקת התאמה מחודשת, של פעילות המחסן ויתכן שעל ידי בצוע פעולות הקשורות בהחלפת קורות, שינוי מפלסים וצמצום מעברים,החלפת מלגזה, ניתן יהיה להגדיל את כמות המשטחים במחסן בעשרות אחוזים, ובעלות נמוכה משמעותית, מהעלות הנגזרת מהצורך לעבור למחסן חדש וגדול יותר בעל קיבולת אחסון דומה.

במסגרת הבדיקה ניתן לבחון אפשרויות של שינוי חלקי או מלא של שיטת האחסנה, תוך שימוש מרבי ברכיבי הציוד הקיים, אין בעיה להשלים ציוד של הספקים הפעילים, או לבצע השלמות של ציוד משומש של ספקים שאינם פעילים.

(את הפתרונות לבדיקה, לייעוץ,לתכנון ולבצוע הגדלת ניצולת האחסון במחסנים קיימים ,יש לבקש מיועצי לוגיסטיקה המתמחים בתחום זה)

כל התאמה חייבת להיות בפקוח גורם מוסמך ומקצועי, על הלקוח לבקש אשור העמסה מחודש מספק הציוד או/ו אשור העמסה הכולל אשור סיסמי מקונסטרוקטור מוסמך.

הכותב הינו בעל חברת UP יזמות וניהול בע"מ יועץ וניהול פרויקטים להקמת מחסנים, החברה הינה ספק מאושר של משרד הביטחון בתחום הייעוץ וניהול ההקמה של מחסנים.

 

 

 

 

 

 

 

circle.co.il
עוזי פלג מנכ"ל ובעלים UP יזמות וניהול הע"מיועץ לניהול עסקי חבר בלישכת היועצים העסקייםחונך עסקי מוסמך של משרד התמ"סספק מוכר של משרד הבטחון בתחום ניהול פרוייקטיםמנכ"ל לשעבר בחברות תעשיתיות

חייג עכשיו:04-8622920