מחסנים ואחסנה

דרכים להגדלת שטח האחסון במחסנים ישנים בעשרות אחוזים

 בישראל אלפי מחסנים ומרכזים לוגיסטיים שתוכננו ונבנו לפני מספר שנים לא מועט. מחסנים אלו משרתים גופים עסקיים בתחומי התעשייה, השירותים, המסחר והלוגיסטיקה, במחסנים מאוחסנים מאות אלפי משטחים , בחלק לא קטן של המחסנים, חלו במשך השנים שינויים אשר שינו למעשה את בסיס הנתונים אשר על פיהם תוכננו ונבנו המחסנים

קרא עוד
כיצד לבחור ספק מדפים לאחסנה כבדה

 אחת ההתלבטויות בהקמת מערכות מדפים במחסן היא לבחור את ספק המדפים. ההתלבטות היא בין יצרן מקומי, לבין יצרן מחו"ל המיוצג בארץ על ידי גורם שיווקי. ההתלבטות היא לעיתים לא פשוטה, מה גם שרוב הלקוחות לא מכירים תמיד את הנושא ונעזרים ביועצים למיניהם.
יש להבחין בין מערכת מדפים סטטית פשוטה יחסית, המיועדת לעומסים לא כבדים במיוחד ולגבהים סטנדרטיים. לבין מערכת סטטית גבוהה לעומסים גבוהים במיוחד, או למערכות מורכבות יותר כגון: מערכות אחסנה אוטומאטיות, עגלות מבוקרות אלחוט, מדפים בהינע חשמלי, או מערכות דינמיות בגרביטציה. כל המערכות שצוינו נסמכות וכוללות אלמנטים של מערכות אחסנה קונבנציונאליות.

קרא עוד
דיוק בהגדרת נתונים כבסיס להוזלת מחיר מדפי האחסנה

בעת הגדרת הנתונים הנדרשים לצורך אפיון מערכת אחסנה (מכל סוג), יש להקפיד מאד על דיוק בנתוני יחידת המטען , וגובה מפלס ראשון.
לדיוק בנתונים עלולה להיות השפעה לא קטנה על המחיר הסופי של המערכת. בהגדרת הנתונים יש להקפיד לא להיות בנתוני חסר (עומס מוצהר ליח' מטען נמוך מהעומס בפועל) או בנתוני עודף (עומס מוצהר ליח' מטען גבוה מהעומס בפועל), כנ"ל לגבי גובה מפלס ראשון .

קרא עוד
השפעת יחידת המטען על בחירת שיטת האחסנה

 יחידת המטען היא הגורם הראשון והבסיסי אליו צריך להתייחס, בעת התאמת שיטת האחסנה וציוד העמסה והשינוע. חלק גדול מהעלויות,הנזקים והבטיחות סובב סביב יחידת המטען (האחסון) . סוג המוצר,הצורה והממדים (משקל,גובה, עומק,רוחב) יגדירו את מידת התאימות בין שיטת העבודה הרצויה או המתאימה במחסן, לבין שיטת האחסנה הרלבנטית ומימדיה, וכפועל יוצא מכך ייגזר המחיר של מערכת האחסנה כולה.
יחידת המטען כוללת את המטען, האריזה, ויחידת הניטול (משטח).חייבת להיות התאמה בין המרכיבים שצוינו בכדי ליצור יחידת אחסנה שתבטיח הגנה למטען הן בזמן השינוע והן בזמן העמסה ופריקה, ובמקביל הגנה לעובדים המשתתפים בתהליך הלוגיסטי במחסן. בעת הגדרת הנתונים הנדרשים לצורך אפיון מערכת אחסנה (מכל סוג), יש להקפיד מאד על דיוק בנתוני יחידת המטען קרי: משקל , רוחב, גובה ועומק.

קרא עוד
מושגים מרכזיים במחסנים
קרא עוד
חייג עכשיו:04-8622920